Wanneer lichttherapie psoriasis?

Wanneer andere behandelingen met zalven niet meer goed werken of wanneer de psoriasis zich over je hele lijf bevindt, kan je ervoor kiezen om lichttherapie in te zetten tegen je psoriasis. Lichttherapie psoriasis kan de klachten door de psoriasis verminderen, maar het kan psoriasis niet genezen.

UVB Lichttherapie

UVB straling heeft een positieve invloed op de huid bij psoriasis. Bij dit type straling zijn geen aanvullende medicijnen nodig om de huid gevoeliger te maken voor de lichttherapie.

Hoe werkt lichttherapie met de UVB handlamp?

Het voordeel van lichttherapie met de UVB handlamp is dat je dit makkelijk thuis kunt doen. Je hoeft niet 2 tot 3 keer in de week naar het ziekenhuis en kunt de lamp zelfs meenemen als je op vakantie gaat.  Bij de handlamp ontvangt u een duidelijk tijdschema voor de verschillende huidtypes. De duur van blootstelling aan de UVB lamp is zeer kort, u start met enkele seconden en dit loopt zeer geleidelijk op tot 15 tot 20 minuten. Begeleiding van een arts is wenselijk.

Vergoeding van lichttherapie

Enkele ziektekostenverzekeraars vergoeden de aanschaf van een UVB lamp bij psoriasis. Informeert u hier zelf naar bij uw verzekeraar. U betaalt altijd wel uw eigen risico.

Duur van de lichttherapie psoriasis

Meestal duurt een lichtkuur zo’n zes tot twaalf weken. Daarna kunt u een crème, lotion of zalf gebruiken.

FAQ UVB Lichttherapie bij Vitiligo, Psoriasis en Eczeem

Ultraviolet B licht is voor de meeste van onze klanten het belangrijkst. UV-B verwijst naar golflengten van licht tussen 280 nm en 315 nm en wordt daarom ook soms aangeduid als middengolf ultraviolet licht. Het zijn deze golflengten die bewezen zijn effectief voor de behandeling van huidaandoeningen zoals psoriasis, vitiligo en constitutioneel eczeem. Vroeger hadden bij een UV-B-behandeling de lampen het volle bereik van 280 nm en 315 nm en deze buizen worden nog steeds “breedband” UV-B-buizen genoemd. Deze golflengten omvatten de bewezen therapeutische golflengten en ook de kortere golflengten die roodheid (erytheem) en zelfs het verbranden van de huid kunnen veroorzaken. Deze ongewenste golflengten (onder 305 nm) die door het rood worden van de huid (erytheem) het risico op huidkanker verhoogt, veroorzaken ongemak en beperken het aantal behandelingen. Het modernere antwoord sinds de jaren tachtig is het gebruik van “smalband” UV-B buizen. Deze stralen alleen UV-B licht uit op golflengten rond de 310 nm tot 313 nm zijn daarbij nog steeds zeer effectief voor de behandeling van huidaandoeningen.

Het grote verschil tussen UVA en UVB is dat de UVA straling ver tot in je huid doordringt, en huidkanker melanoom en huidveroudering kan veroorzaken. UVB blijft oppervlakkig op de huid en kan andere vormen van huidkanker veroorzaken, maar geen melanoom.

Zoals hierboven beschreven, beschouwen we smalband UV-B-eenheden die golflengten rond 311nm produceren, als de veiligste optie in vergelijking met breedband UV-B- of zelfs PUVA-behandeling. Dit komt doordat smalband de brandende (erytheem) UV-B golflengten vermijdt, die in het algemeen geassocieerd worden met huidkanker en met alleen UV-B licht vermijdt men het UV-A licht wat de veroorzaker is van de meest gevaarlijke vorm van huidkanker, melanoom. We denken dat in een ideale wereld alle UV-B-behandelingen 100% onder toezicht van een zorgverlener in een kliniek of in een ziekenhuis gedaan zouden worden, maar we respecteren de wens van een individu om het gemak van zelf een thuisbehandeling te kunnen doen. Uiteindelijk is UV-B licht beschikbaar voor iedereen, gewoon door in de zomer naar buiten te gaan. Daarom zijn we van mening dat een verstandig thuisbehandelingsplan met de juiste apparatuur en gebruiksaanwijzingen waarschijnlijk veiliger is dan ongecontroleerde blootstelling aan direct zonlicht. We weten dat sommige mensen met een aandoening als psoriasis, vitiligo of eczeem meerdere weken vakantie in de zon boeken alleen om hun aandoening te verlichten. Afgezien van de kosten, het ongemak en de blootstelling aan ongewenste golflengtes lijkt het gewoon ongezond om het lichaam in een plotselinge twee weken aan een sterke UV-lichttherapie bloot te stellen, waarna de huidproblemen geleidelijk in de maanden erna weer terugkomen.

UVB Lichttherapie wordt vaak ingezet bij klachten als eczeem, psoriasis en vitiligo en andere huidproblemen. Bij eczeem en psoriasis verlicht het vooral de jeuk klachten. Bij vitiligo wordt UVB licht ingezet om de witte huid weer bruin te kleuren.

De UVB (311 nm) behandeling leidt bij circa 93% van de vitiligo-patiënten, bij wie zij wordt toegepast tot het geheel of grotendeels terugkeren van het pigment. Vitiligo plekken aan de vingertoppen, handen, ellebogen en knieën zullen minder goed op de behandeling reageren dan andere plekken op het lichaam. Plekken in het gezicht, de hals en romp reageren het beste op de UVB stralen. In de regel wordt het resultaat bereikt na een intensieve behandeling van 2-3  bestralingen per week gedurende maximaal 1 jaar. Voorlopig wordt het medisch gewenst geacht om na dat jaar de therapie voor minstens 3 maanden te onderbreken. Daarna kan opnieuw verder behandeld worden als dat nodig blijkt.

UVB (311 nm) therapie wordt ook wel fototherapie genoemd, waarbij met “foto” licht wordt bedoeld. De term “311 nm” staat voor 311 nanometer, wat de golflengte van de gebruikte ultraviolet licht aangeeft. Uit wetenschappelijke studies zijn gebleken dat juist deze golflengte in staat is om het pigment bij vitiligo zo optimaal mogelijk te stimuleren met daarbij de minst mogelijke acute bijwerkingen zoals roodheid.

Tijdens de UVB (311 nm) behandeling wordt de belichtingstijd zeer langzaam opgehoogd om verbranding te voorkomen. De optimale dosering is bereikt wanneer de witte huid een licht-roze kleur krijgt. Omdat in de huid gewenning optreedt wordt iedere week de dosering  iets verder opgehoogd opdat een nieuwe optimale dosis wordt behaald. Als iemand te veel UVB (311 nm) krijgt, kan roodheid van de huid ontstaan, die op zonnebrand lijkt. Vooral het gezicht is hiervoor gevoelig. De verbrande huid wordt dan niet verder belicht (bijv. afdekken van het gezicht) totdat er een algeheel herstel heeft plaatsgevonden. Bij de eerstvolgende behandeling zal deze huid worden belicht met een dosering gelijk aan de begin dosering. Bij de volgende sessies wordt de dosering dan voorzichtiger opgehoogd.
De behandeling vindt twee of drie keer per week plaats. Tussen 2 opeenvolgende bestralingen in, adviseren wij 1 tot 2 rustdagen , zodat de huid voldoende de tijd krijgt zich te herstellen. Eventuele klachten en/of veranderingen wat betreft uw huid dient u zo spoedig mogelijk aan de arts te melden. De duur van een behandelkuur is minimaal 1 jaar. De maximale duur van behandeling is afhankelijk van het resultaat na 1 jaar en van uw huidtype.

Het aantal benodigde behandelingen per kuur om een goed resultaat te bereiken verschilt per huidziekte . Bedenk verder dat ieder persoon weer verschillend kan reageren op de behandeling. Er zijn zeker gevallen waarbij de behandeling helemaal niet helpt. In overleg met uw arts zullen dan andere behandelmethoden worden besproken.
Het feit dat de huidafwijking na een kuur met UVB therapie verdwijnt betekent echter niet dat de huid voorgoed genezen is. Integendeel, UVB therapie wordt beschouwd als een symptomatische behandeling en niet als een oorzakelijke behandeling. Na een rustperiode van 3 tot 6 maanden is het heel goed mogelijk dat de huidziekte in alle hevigheid weer terugkomt. Het wordt daarom aangeraden om tijdens deze stopperiode de door uw arts voorgeschreven onderhoudstherapie met medicinale zalven door te gebruiken.

KORTE TERMIJN BIJWERKINGEN
Enkele mogelijke bijwerkingen die tijdens een UV thuisbehandeling kunnen optreden zijn: droge huid, jeuk, roodheid. Verbrandingsverschijnselen treden niet op, mits u zich aan de veiligheidsvoorschriften houdt.

LANGE TERMIJN RISICO
Het is bekend dat langdurige, overmatige blootstelling van de huid aan zonlicht een versnelde veroudering van de huid en ook huidkanker kan veroorzaken. Extra zonnebaden of langdurige blootstelling van de huid aan de zon wordt tijdens UV- thuisbehandeling dan ook sterk afgeraden. Het risico op het ontstaan van huidtumoren op de geslachtsdelen is groter dan op andere delen van het lichaam. Geadviseerd wordt dan ook om geslachtsdelen af te dekken (bijv. door het dragen van een “string”).

TIJDENS DE BEHANDELING
1. Tijdens de UVB (311 nm) behandeling moet u een speciale UVB bril dragen; deze is inbegrepen bij de handlampen. Als er ook vitiligo-plekken rond de ogen bestaan kunt u deze bril af laten MITS U DE OGEN GOED GESLOTEN HOUDT. Als u alle voorzorgsmaatregelen nauwgezet neemt wordt het risico van oogbeschadiging uiterst gering geacht.
2. Tijdens de behandeling met UVB (311 nm) is het beter om alleen speciaal hiervoor geschikte zalven of cremes op de huid aan te brengen. Dit kunnen cremes zijn die door de arts zijn voorgeschreven of bijvoorbeeld DermaBest® Novitil®. Ook moet u geen andere geneesmiddelen inwendig gebruiken zonder dat de behandelend arts hiervan op de hoogte is gesteld. Sommige geneesmiddelen kunnen tijdens de behandeling ongewenste invloeden hebben. U moet daar voorzichtig mee zijn.
3. Het is bekend dat langdurige, overmatige blootstelling van de huid aan zonlicht een versnelde veroudering van de huid en ook huidkanker kan veroorzaken. Extra zonnebaden of langdurige blootstelling van de huid aan de zon wordt tijdens UVB (311 nm) dan ook sterk afgeraden.
4. Het risico op het ontstaan van huidtumoren op de geslachtsdelen is groter dan op andere delen van het lichaam. Geadviseerd wordt dan ook om geslachtsdelen af te dekken (bijv. door het dragen van een “string”).

NA DE BEHANDELING
-Vermijden van onnodige zonblootstelling (met name tussen 11.00-15.00 tijdens zonnige dagen) op zowel behandel- als niet behandeldagen.
– Geen extra zonnebankkuren nemen gedurende de gehele behandelingsperiode
– Tijdens zonnige dagen of -vakanties, gebruik van anti-zonnebrand crèmes op zon-blootgestelde delen. De aanwezigheid van zonnebrand kan de beoordeling van de reactie van de patiënt op de UVB (311 nm) behandeling sterk bemoeilijken. Bovendien zou u dan in totaal ook te veel UVB (311 nm) licht op uw huid krijgen.

De UVB-therapie kan ook tijdens de zwangerschap plaatsvinden. Overleg wel eerst even met uw arts.

Je mag de UVB lamp in de zomer gebruiken, maar niet op dezelfde dag als je al in de zon hebt gezeten.

Voor kinderen tot 18 jaar is dit niet aan te raden. Er zijn echter dermatologen die onder strikte begeleiding toch jongere kinderen behandelen met lichttherapie. In overleg met de dermatoloog kunnen daarvoor ook onze thuislampen ingezet worden.

Gebruik alleen crèmes die geschikt zijn voor uw huid tijdens een UVB behandeling. Dit kunnen crèmes zijn die door uw arts zijn voorgeschreven, of andere ondersteunende en verzorgende producten, zoals DermaBest® Novitil®. Dit ondersteunt de behandeling, verzorgt de huid en bevordert het bruin worden.

Vitaminesupplementen zijn een aanvulling op een gezonde levensstijl. U kunt het vitamine- en mineralensupplement DermaBest® Melavitil zonder problemen in een behandeling met UVB licht gebruiken.

Ja, dat mag. Je kunt dan even de bril afzetten en de hele tijd de ogen zeer goed gesloten houden. Het is wel heel belangrijk dat je je ogen goed dicht houdt!

Lichttherapie vormt de belangrijkste methode voor vitiligo. De meest effectieve respons wordt verwacht op het gezicht en de hals, terwijl de handen en voeten een minimale respons vertonen. De UVB (311 nm) behandeling leidt bij circa 93% van de vitiligo-patiënten, bij wie zij wordt toegepast tot het geheel of grotendeels terugkeren van het pigment. Na beëindiging van de lichttherapie kunnen de witte vlekken weer terug komen, op dezelfde of andere plekken. Door lichttherapie wordt de onderliggende oorzaak van de huidstoornis niet aangepakt.

Ja, dit zijn dezelfde soort lampen, alle UVB Lichttherapie lampen die gebruikt worden voor behandeling van vitiligo, psoriasis of eczeem zijn de zogenoemde 311nm (korte golf) lampen. In het ziekenhuis sta je vaak voor een lichtkast, dat is een soort staande zonnebank. Je kunt hiermee je gehele lichaam belichten. Onze handlampen zijn veel kleiner en zijn vooral geschikt voor kleinere plekken.

  • Je hoeft niet 2 tot 3 keer per week naar het ziekenhuis
  • Je belicht alleen die plekken waar het nodig is
  • Je kan het doen op momenten dat het jou uitkomt
  • Je kan tijdens het belichten een boekje lezen of tv kijken (behalve als je in je gezicht belicht, dan is het aan te raden om je ogen gesloten te houden, zelfs al heb je bijgeleverde uvb bril op)

De meeste andere UVB handlampen die op internet aangeboden worden, hebben geen ingebouwde timer. Dan moet je met een aparte kookwekker de tijd instellen en zelf de lamp uitzetten als de tijdsduur is bereikt. UVB belichting is een kwestie van seconden, je start met bijvoorbeeld 43 seconden en hoogt dit per week op met 14 seconden. Het is erg belangrijk om deze tijden strikt te volgen, door de intensieve belichting is de kans op verbranden of mindere effectiviteit van de behandeling aanwezig. Door de ingebouwde timer op onze lampen, slaat de lamp automatisch af als de ingestelde tijdsduur is bereikt. Dit is veiliger en effectiever.

De kleine lamp belicht plekken ter grootte van ongeveer een halve hand. De middelgrote lamp belicht een oppervlakte ter grootte van ongeveer de gehele hand.

Als je de lamp vaak gebruikt in de buurt bij een stopcontact, is een lamp zonder batterijen prima. Wil je at meer flexibiliteit, dan is een lamp met een batterij aan te raden. De batterij gaat ca. 40 minuten mee na volledig opgeladen te zijn.

Het armatuur gaat jaren mee, de lamp die erin zit gaat ook lang mee, maar dit is afhankelijk van de gebruiksintensiteit. Standaard wordt aangegeven dat de lamp 200 branduren optimaal functioneert, daarna kan de kracht wat afnemen. Dan is de lamp nog steeds te gebruiken, maar neemt de effectiviteit af en zul je langer moeten belichten om hetzelfde effect te bereiken. Wij raden aan om dan een nieuw lampje in de armatuur te doen. Dit is meestal na ca. 5 jaar, afhankelijk van hoeveel de lamp gebruikt wordt.

Ja, 2 jaar garantie op zowel de armatuur als de losse lamp(en).

Ja, wij leveren ook losse lampjes die je zelf in het armatuur kunt vervangen. De kosten hiervan bedragen ca. € 80,- per losse lamp. In de praktijk zal dit niet snel nodig zijn.

Ja, bij de lamp wordt een speciale UVB bril geleverd. Deze zit prettig en je kunt er doorheen kijken tijdens het belichten. Wij raden wel aan om je ogen te sluiten als je in de buurt van je ogen belicht.